Δήμος Βόλου - Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
 
Αρχική σελίδα
|
|
|
|
 
Οριστικής οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Σεσκουλιώτη στο Α΄ Επιχειρηματικό Πάρκο και Βιομηχανικό Πάρκο Βόλου του Δήμου Βόλου της Π. Ε Μαγνησίας
Αναρτήθηκε την 21 Οκτωβρίου 2020


Αναζήτηση Πίνακα Πράξης Εφαρμογής

1. Σύνθετη αναζήτηση με κριτήρια
 

Οικισμός

 
Συνοικία
 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Πατρώνυμο
 
 

2. Σύνθετη αναζήτηση με κριτήρια
 
Κωδικός αριθμός κτηματογράφισης
 
Οικοδομικό τετράγωνο
 
 
 Μελέτες
 Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι
 Κανονιστικές Αποφάσεις Δήμου
 Διάφορα
 Επιτροπές
 Δημοσιεύσεις
 Συνδέσεις
 Επικοινωνία
 
 
 
(c) 2009-2014 Δήμος Βόλου Δ/νση Πολεοδομίας| Ανάπτυξη – λειτουργία: Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Γραφείο GIS