Δήμος Βόλου - Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
 
Αρχική σελίδα
|
|
|
|
 
Οριστικής οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Σεσκουλιώτη στο Α΄ Επιχειρηματικό Πάρκο και Βιομηχανικό Πάρκο Βόλου του Δήμου Βόλου της Π. Ε Μαγνησίας
Αναρτήθηκε την 21 Οκτωβρίου 2020
 29/06/2021: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οριστικής οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Σεσκουλιώτη στο Α΄ Επιχειρηματικό Πάρκο και Βιομηχανικό Πάρκο Βόλου του Δήμου Βόλου της Π. Ε Μαγνησίας

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/06/2021

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας/ Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας / Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών με το αρ. πρωτ. 109546 / 01-06-2021 έγγραφο της μας απέστειλε το φάκελο της μελέτης «Μελέτη οριστικής οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Σεσκουλιώτη στο Α΄ Επιχειρηματικό Πάρκο και Βιομηχανικό Πάρκο Βόλου του Δήμου Βόλου της Π. Ε Μαγνησίας », σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.3 του αρθ. 3 του ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α΄).

Τα τοπογραφικά διαγράμματα της παραπάνω μελέτης αναρτώνται στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου (Μικρασιατών 81, κτίριο ΣΠΙΡΕΡ, 2ος όροφος, Πληροφορίες: Μ. Κυριακίδου, τηλ. 24213 56862) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου στο δικτυακό τόπο http://epoleodomia.volos.gr/seskouliotis (πεζοί λατινικοί χαρακτήρες).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gr.poleod@volos-city.gr μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης.Σχετικά αρχεία:
      

 Μελέτες
 Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι
 Κανονιστικές Αποφάσεις Δήμου
 Διάφορα
 Επιτροπές
 Δημοσιεύσεις
 Συνδέσεις
 Επικοινωνία
 
 
 
(c) 2009-2014 Δήμος Βόλου Δ/νση Πολεοδομίας | Ανάπτυξη – λειτουργία: Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Γραφείο GIS