Δήμος Βόλου - Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
 
Αρχική σελίδα
|
|
|
|
 
Οριστικής οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Σεσκουλιώτη στο Α΄ Επιχειρηματικό Πάρκο και Βιομηχανικό Πάρκο Βόλου του Δήμου Βόλου της Π. Ε Μαγνησίας
Αναρτήθηκε την 21 Οκτωβρίου 2020
 ΓΠΣ ΒΟΛΟΥ 2020

Αναρτήθηκε την 21 Οκτωβρίου 2020

Κατεβάστε το σχετικό υλικό: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 628/2019

Εισήγηση διόρθωσης – τροποποίησης ΓΠΣ Βόλου

Τεύχος παρατηρήσεων 2020

Σχέδιο ΒΠΠ.2/Οργάνωση χρήσεων γης και προστασία περιβάλλοντος

Σχέδιο ΒΠ3.1.1/ Βόλος - Ν.Ιωνία - Αγριά - Ανακασιά - Άγιος Ονούφριος. Γενική Πολεοδομική Οργάνωση

Σχέδιο ΒΠ3.1.2/ Βόλος - Ν.Ιωνία - Αγριά - Ανακασιά - Άγιος Ονούφριος. Γενική Πολεοδομική Οργάνωση

Σχέδιο ΒΠ3.1.3/ Βόλος - Ν.Ιωνία - Αγριά - Ανακασιά - Άγιος Ονούφριος. Γενική Πολεοδομική Οργάνωση

Σχέδιο ΒΠ3.1.4/ Βόλος - Ν.Ιωνία - Αγριά - Ανακασιά - Άγιος Ονούφριος. Γενική Πολεοδομική Οργάνωση

Τεχνική έκθεση: Εξώφυλλο τεχνικής έκθεσης

Ομάδα εργασίας

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β

Παράρτημα Β πίνακας

Περιεχόμενα

Β2Π0

Β2Π1

Β2Π2

Β2Π3

Β2Π4
      

 Μελέτες
 Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι
 Κανονιστικές Αποφάσεις Δήμου
 Διάφορα
 Επιτροπές
 Δημοσιεύσεις
 Συνδέσεις
 Επικοινωνία
 
 
 
(c) 2009-2014 Δήμος Βόλου Δ/νση Πολεοδομίας | Ανάπτυξη – λειτουργία: Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Γραφείο GIS