Δήμος Βόλου - Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
 
Αρχική σελίδα
|
|
|
|
 
Οριστικής οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Σεσκουλιώτη στο Α΄ Επιχειρηματικό Πάρκο και Βιομηχανικό Πάρκο Βόλου του Δήμου Βόλου της Π. Ε Μαγνησίας
Αναρτήθηκε την 21 Οκτωβρίου 2020
 Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής (Δ.Ε.) Ενότητας Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου - Χάρτες

1. Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης

2. Χρήσεις γης και προστ. περιβάλλοντος

3. Βασικά Δίκτυα Τεχνικής Υποδομής

4. Πολεοδομική Οργάνωση- Ζώνες Μηχανισμών, Παρεμβάσεων - Υποδομές Ασφαλείας, Προστασίας

5. Πολεοδομική Οργάνωση- Ζώνες Μηχανισμών, Παρεμβάσεων - Υποδομές Ασφαλείας, Προστασίας

6. Πολεοδομική Οργάνωση- Ζώνες Μηχανισμών, Παρεμβάσεων - Υποδομές Ασφαλείας, Προστασίας

7. Πολεοδομική Οργάνωση- Ζώνες Μηχανισμών, Παρεμβάσεων - Υποδομές Ασφαλείας, Προστασίας

8. Πολεοδομική Οργάνωση- Ζώνες Μηχανισμών, Παρεμβάσεων - Υποδομές Ασφαλείας, Προστασίας

9. Αστικές Υποδομές Ύδρευση - Αποχέτευση

10. Αστικές Υποδομές Ύδρευση - Αποχέτευση

11. Αστικές Υποδομές Ύδρευση - Αποχέτευση

12. Αστικές Υποδομές Ύδρευση - Αποχέτευση

13. Αστικές Υποδομές Ύδρευση - Αποχέτευση

14. Αστικές Υποδομές Ενέργεια - Τηλεπικοινωνίες

15. Αστικές Υποδομές Ενέργεια - Τηλεπικοινωνίες

16. Αστικές Υποδομές Ενέργεια - Τηλεπικοινωνίες

17. Αστικές Υποδομές Ενέργεια - Τηλεπικοινωνίες

18. Αστικές Υποδομές Ενέργεια - Τηλεπικοινωνίες

Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ σε μορφή .pdf (5 MB)

Κατεβάστε την εγκριτική αποφάση ΣΜΠΕ

Παρατηρήσεις: Λόγω του μεγάλου όγκου των αρχείων επιλέξτε Λήψη Αρχείου: Κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο και επιλέξτε Αποθήκευση Συνδέσμου Ως…
      

 Μελέτες
 Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι
 Κανονιστικές Αποφάσεις Δήμου
 Διάφορα
 Επιτροπές
 Δημοσιεύσεις
 Συνδέσεις
 Επικοινωνία
 
 
 
(c) 2009-2014 Δήμος Βόλου Δ/νση Πολεοδομίας | Ανάπτυξη – λειτουργία: Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Γραφείο GIS