Δήμος Βόλου - Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
 
Αρχική σελίδα
|
|
|
|
 
Οριστικής οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Σεσκουλιώτη στο Α΄ Επιχειρηματικό Πάρκο και Βιομηχανικό Πάρκο Βόλου του Δήμου Βόλου της Π. Ε Μαγνησίας
Αναρτήθηκε την 21 Οκτωβρίου 2020
 Δικαιολογητικά για ένταξη στο Εργοταξιακό Τιμολόγιο Ενέργειας

Κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση της απόφασης για χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος.

Κατεβάστε τη σχετική απόφαση (28/2015)

  • ΑΙΤΗΣΗ (ΕΝΤΥΠΟ)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΕΝΤΥΠΟ)
  • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
  • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ
  • ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ), ΙΑΤΡΙΚΑ,       ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, η ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
  • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΤΗΡΙΟΥ      

 Μελέτες
 Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι
 Κανονιστικές Αποφάσεις Δήμου
 Διάφορα
 Επιτροπές
 Δημοσιεύσεις
 Συνδέσεις
 Επικοινωνία
 
 
 
(c) 2009-2014 Δήμος Βόλου Δ/νση Πολεοδομίας | Ανάπτυξη – λειτουργία: Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Γραφείο GIS