Δήμος Βόλου - Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
 
Αρχική σελίδα
|
|
|
|
 
Οριστικής οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Σεσκουλιώτη στο Α΄ Επιχειρηματικό Πάρκο και Βιομηχανικό Πάρκο Βόλου του Δήμου Βόλου της Π. Ε Μαγνησίας
Αναρτήθηκε την 21 Οκτωβρίου 2020
 Συνδέσεις

Δημόσια Διοίκηση:

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)

 

Χαρτογραφική Πληροφορία:

Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών

Περιοχές Natura 2000

 

Εξυπηρέτηση Πολιτών: 

Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης: έντυπα και δικαιολογητικά που αφορούν σε θέματα της Δ/νσης Πολεοδομίας

Δήμος Βόλου: Ηλεκτρ. Εξυπηρέτηση Πολιτών - Υπηρεσίες, Δικαιολογητικά Δ/νσης Πολεοδομίας

 

Επιμελητήρια:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Μαγνησίας

 

Σύλλογοι Μηχανικών / Ενώσεις:

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Μαγνησίας

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας

Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ)

 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ)

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

 

Εφημερίδες Μαγνησίας

Θεσσαλία

Ταχυδρόμος

Νέος Τύπος

Μαγνησία

 

Λοιπές Πηγές Ενημέρωσης

Εθνικό Τυπογραφείο – Εφημερίδα Κυβερνήσεως – Νόμοι – ΠΔ

Δομική Ενημέρωση

Κωδικοποίηση Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΥΠΕΚΑ)

 
      

 Μελέτες
 Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι
 Κανονιστικές Αποφάσεις Δήμου
 Διάφορα
 Επιτροπές
 Δημοσιεύσεις
 Συνδέσεις
 Επικοινωνία
 
 
 
(c) 2009-2014 Δήμος Βόλου Δ/νση Πολεοδομίας | Ανάπτυξη – λειτουργία: Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Γραφείο GIS