Δήμος Βόλου - Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
 
Αρχική σελίδα
|
|
|
|
 
Οριστικής οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Σεσκουλιώτη στο Α΄ Επιχειρηματικό Πάρκο και Βιομηχανικό Πάρκο Βόλου του Δήμου Βόλου της Π. Ε Μαγνησίας
Αναρτήθηκε την 21 Οκτωβρίου 2020
 Έντυπα - Δικαιολογητικά


Δικαιολογητικά κ.α.

Δικαιολογητικά για ένταξη στο Εργοταξιακό Τιμολόγιο Ενέργειας

 

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Αρ.1 ΦΕΚ 3106/Β/9-12-2013)


Έντυπα

Αίτηση προς την Υπηρεσία Δόμησης (Γενική)
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (α8 Ν.1599/1986) / ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αίτηση - ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3 Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α 9/4/2012

επικαιροποίηση: 06/02/2015
      

 Μελέτες
 Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι
 Κανονιστικές Αποφάσεις Δήμου
 Διάφορα
 Επιτροπές
 Δημοσιεύσεις
 Συνδέσεις
 Επικοινωνία
 
 
 
(c) 2009-2014 Δήμος Βόλου Δ/νση Πολεοδομίας | Ανάπτυξη – λειτουργία: Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Γραφείο GIS