Δήμος Βόλου - Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
 
Αρχική σελίδα
|
|
|
|
 
Οριστικής οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Σεσκουλιώτη στο Α΄ Επιχειρηματικό Πάρκο και Βιομηχανικό Πάρκο Βόλου του Δήμου Βόλου της Π. Ε Μαγνησίας
Αναρτήθηκε την 21 Οκτωβρίου 2020
 Υπηρεσία υποβολής παραπόνων και ζητημάτων
Στοιχεία ενδιαφερόμενου *
Στις καταγγελίες για πολεοδομικές παραβιάσεις η Υπηρεσία θα επιλαμβάνεται μόνο αν όλα τα στοιχεία της φόρμας είναι συμπληρωμένα και αφού προηγουμένως επαληθευθούν.
Όνομα
Επώνυμο
Διεύθυνση
ΤΚ
Οικισμός
Δημοτικό διαμέρισμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας
FAX
e-mail
Θέμα
Περιγραφή

         

 Μελέτες
 Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι
 Κανονιστικές Αποφάσεις Δήμου
 Διάφορα
 Επιτροπές
 Δημοσιεύσεις
 Συνδέσεις
 Επικοινωνία
 
 
 
(c) 2009-2014 Δήμος Βόλου Δ/νση Πολεοδομίας| Ανάπτυξη – λειτουργία: Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Γραφείο GIS